Iragarki ofizialak

2019. URTEKO KARGA TASAK

Beteluko Udalak 2018ko azaroaren 6an egindako bilkuran, 2019ko karga tasak onartu zituen hasiera batez.   2018ko azaroaren 16ko Nafarroako Aldizkari Ofizialaren 222. alean eta udaleko iragarki oholean iragarri ondoren, emandako epea iragan da inork erreklamaziorik aurkeztu gabe. 2018ko abenduaren 10ean egindako batzarrean lur ondasunen gaineko kontribuzio karga aldatu zen, %0,391tik %0,373ra jaitsiz. ...

Publicación Sede Electrónica Ayuntamiento de Betelu

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y con el fin de dotar a la ciudadanía de un sistema de comunicación telemático ...

Otros 2019-01-17